– Københavns Universitet

06. juni 2011

 

Efter de store forskningsbevillinger i efteråret (Wallviz og Hiperfit) har vi nu fuld aktivitet i alle tre forskergrupper. Der er lige nu et antal stillingsopslag til såvel Center for Stochastic Geometry and Bioimaging som til HIPERFIT-projektet. Se ledige stillinger.

I dette nummer af @diku sætter vi fokus på nogle andre spændende DIKU-forskningsområder: Julia Lawall, der forsker i automatiseret fejlretning i computerprogrammer, Lauge Sørensen, der forsker i diagnosticering af lungesygdommen KOL via billedbehandling samt Sune Darkner, der forsker i virtuelle biomekaniske modeller.

Jon Sporring, Viceinstitutleder for Forskning, DIKU.

Towards Safer Error Handling in Linux Code - ny forskningsbevilling til Julia Lawall fra den franske ambassade

Store programmeringsprojekter er afhængige af aftaler. Eksempelvis skal ressourcerne førts allokeres på en bestemt måde og frigives på en anden. For sprog som C og C++ er der ingen automatisk måde til at sikre, at aftalerne overholdes. Det har Julia Lawall rådet bod på: Med udgangspunkt i Linux-kernen har hun i samarbejder med bl.a. Gilles Muller fra det franske universitet INRIA-Rocquencourt opfundet Coccinelle, et system til at søge og rette misligholdte kodeaftaler. P.t. har Julia Lawall bidraget med 750 accepterede rettelesr til Linux-kernen - Coccinelle har bidraget med meget mere.

Julia Lawall har i 2011 modtaget en bevilling fra den franske ambassade til videre udvikling af Coccinelle-projektet sammen med Gilles Muller fra INRIA. Med det nye projekt skal der udvikles et værktøj, som kan genoprette den eksisterende fejlretnings-kode efter best practice-principper og som kan fremfinde en ny fejlretningskode i tilfælde, hvor den eksisterende kode er utilstrækkelig eller ukorrekt.

Julia Lawall har tidligere modtaget flere anerkendelser for sin forskning i fejlretning med programmet Coccinelle. Se omtale i Forsknings- og Innovationsstyrelsens årsberetning 2010. http://www.fi.dk/filer/publikationer/2010/8_forskerhistorier_2010/html/kap08.htm

Ny algoritme kan genkende mønstre i lungevævet relateret til KOL, fortæller postdoc. ved DIKUs billedgruppe Lauge Sørensen til videnskab.dk.

Vores viden om og forståelse af lungerne og deres sygdomme er begrænset, bl.a. for lungerne jo vanskeligt kan tages ud af kroppen og undersøges, uden at de kollapser. Derfor udføres studier af lungerne med indirekte målemetoder såsom via 3D-røntgen-billeder eller CT-scanning.

Billedet t.v. forestiller en tredimensionel afbildning af lungerne. De blå felter viser tilfældigt udvalgte kuber, som computeren bruger til analyse af lungerne. I projektet indgår 10.000 3D-billeder af lunger er såkaldte CT-scanninger og viser både sygt og rask væv. (Illustration:Lauge Sørensen). Et materiale af denne størrelsesorden er en sjælden gave for en datalog. Lauge Sørensen greb muligheden og genbrugte et materiale, der oprindelig var indsamlet for at undersøge, om screening kan redde flere mennesker fra lungekræft, til at træne en algoritme i at diagnosticere rygerlunger, også kaldet KOL. Det kom der et spændende og lovende forskningsprojekt ud af. Læs hele artiklen i Videnskab.dk.

En biomekanisk model af det menneskelige øre. Af Sune Darkner, postdoc. ved DIKUs billedgruppe

Høreapparaters komfort kan forbedres med en fysisk/mekanisk model af høreapparatet og øret. Overraskende lidt viden eksisterer herom, for slet ikke at tale om populationsstudier. I september 2010 modtog Sune Darkner en to års bevilling fra Oticon-fondet til at arbejde med sit projekt "A fast biomechanical model of the human ear". 

Målet er at udvikle en patientspecifik biomekanisk model samt hurtige metoder til fysisk simulering, herunder kontaktstyrke, til indsættelse af de virtuelle komponenter. Modellen vil kunne simulere det indre ørevæv og således fokusere på at øge komforten for apparatbrugeren. Simuleringsmetoden forventes at nedsætte time-to-market-perioden betydeligt, ligesom den vil medføre et generelt løft i høreapparats-kvaliteten. Den udviklede teknologi vil kunne overføres til andre anvendelsesområder, eksempelvis simulering af kirurgiske indgreb.

Der er allerede produceret og accepteret en artikel om billedbehandlingssiden af projektet. Flere artikler er på vej, herunder om simulering og modellering. Læs artikel.

Planlagte DIKU Talks (tentative datoer):

Visualization in research

27. oktober 2011 kl. 15:00 - 16.30

DIKU Talk ved professor Kasper Hornbæk, DIKU, og en ekstern foredragsholder (t.b.a.) Læs mere

On functional programming and domain specific languages

01. december 2011 kl. 15.00 - 16.30

DIKU Talk ved professor Mary Sheeran, Chalmers Universitet, Sverige. Læs mereTilbage til forsiden